VZDUCHOTECHNIKA

Provádíme odborný servis vzduchotechnických zařízení s cílem zajistit bezporuchový chod zařízení u našich zákazníků. Součástí našich servisů je kromě výměny filtrů, čištění vzduchotechnických jednotek a dalších běžných výkonů také měření a zaregulování VZT zařízení na požadované parametry nebo dle hygienických předpisů.

MĚŘENÍ A REGULACE

Obor měření a regulace je jedním z kvalifikačně nejnáročnějších oborů v celé oblasti technických zařízení budov. Naše společnost zajišťuje odborný servis MaR německého výrobce Kieback&Peter včetně zajištění náhradních dílů. Po dohodě jsme schopni zajistit servis MaR také dalších výrobců.

KLIMATIZACE

Zajišťujeme kompletní dodávku a montáž klimatizací pro rodinné domy, byty či kanceláře. Součástí dodávky je také zpracování projektové dokumentace, zprovoznění a odborné zaregulování. Spolupracujeme s dodavateli renomovaných značek.

Specializujeme se také na periodický a operativní servis klimatizací.

Provádíme periodické kontroly chladicích okruhů dle Zákona 483/2008 Sb. včetně vystavení evidenční knihy kontrol.

TEPELNÁ ČERPADLA

Zajišťujeme kompletní dodávku a montáž tepelných čerpadel včetně zpracování projektové dokumentace, výpočtu tepelných ztrát, zprovoznění a zaregulování. Spolupracujeme s dodavateli renomovaných značek jako je Mitsubishi Electric nebo PZP. Rádi Vám pomůžeme také se zajištěním dotací z aktuálních programů na podporu ekologického vytápění.