Vzduchotechnika

VZDUCHOTECHNIKA

Provádíme odborný servis vzduchotechnických zařízení s cílem zajistit bezporuchový chod zařízení u našich zákazníků. Součástí našich servisů je kromě výměny filtrů, čištění vzduchotechnických jednotek a dalších běžných výkonů také měření a zaregulování VZT zařízení na požadované parametry nebo dle hygienických předpisů

Měření a regulace

Měření a regulace

Obor měření a regulace je jedním z kvalifikačně nejnáročnějších oborů v celé oblasti technických zařízení budov. Naše společnost zajišťuje odborný servis MaR německého výrobce Kieback&Peter včetně zajištění náhradních dílů. Po dohodě jsme schopni zajistit servis MaR také dalších výrobců.

Klimatizace

Klimatizace

Zajišťujeme kompletní dodávku a montáž klimatizací pro rodinné domy, byty či kanceláře. Součástí dodávky je také zpracování projektové dokumentace, zprovoznění a odborné zaregulování. Spolupracujeme s dodavateli renomovaných značek. Specializujeme se také na periodický a operativní servis klimatizací. Provádíme periodické kontroly chladicích okruhů dle Zákona 483/2008 Sb. včetně vystavení evidenční knihy kontrol

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Zajišťujeme kompletní dodávku a montáž tepelných čerpadel včetně zpracování projektové dokumentace, výpočtu tepelných ztrát, zprovoznění a zaregulování. Spolupracujeme s dodavateli renomovaných značek jako je Mitsubishi Electric nebo PZP. Rádi Vám pomůžeme také se zajištěním dotací z aktuálních programů na podporu ekologického vytápění.

více o našich službách

Intechnology

Cílem společnosti INT SERVIS s.r.o. je zabezpečit komfortní provoz technických zařízení budov při nízkých provozních nákladech směřujících k úspoře energií a minimalizaci investic do oprav a údržby.

Více informací

V

Skrýt informace

^

Oblasti servisních činností:

 • Periodický a operativní servis
 • Periodické kontroly chladicích okruhů dle Zákona 483/2008 Sb. včetně vystavení evidenční knihy kontrol
 • Periodické kontroly provozuschopnosti chráněných únikových cest (CHÚC), dle vyhl. 246/2001 Sb.
 • Periodické kontroly požárních klapek, dle vyhl. 246/2001 Sb.
 • Periodické revize zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK, SOZ), dle vyhl. 246/2001 Sb.
 • Součástí kontrol je vystavení evidenční knihy kontrol jednotlivých zařízení nebo její potvrzení
 • Měření a zaregulování VZT zařízení na požadované parametry nebo dle hygienických předpisů
 • Zprovozňování vzduchotechnických a klimatizačních systémů
 • Servisní pohotovost
 • Dálkový dohled

Přínos pravidelných kontrol a údržby:

 • Minimální náklady na vlastní lidské zdroje při údržbě zařízení
 • Bezporuchový chod zařízení - nižší náklady na opravu či výměnu
 • Dodržení hygienických předpisů, kvalitní mikroklima ve Vašich prostorách - zabezpečení příjemných podmínek k vysokému výkonu zaměstnanců a technologií
 • Ochrana Vašich investic, zajištění dlouhodobého a spolehlivého provozu
 • Hospodárný provoz z hlediska úspory energií
 • Zamezení ztrát vzniklých výpadkem zařízení, např. při přerušení výroby
 • Zajištění revizí a kontroly dle legislativních nařízení pro provoz technických zařízení budov
 • U nevyhovujících zařízení provedení včasné repase, včetně technického posouzení, dokladové části a následné realizace